مریم لنگری زاده

135

شرح وظایف:

-بارگذاري مقالات در سايت مجله ، ISC و Google Scholar  و همكاري در جهت به روز رساني اطلاعات سايت مجله

-انجام تمام امور و مراحل دریافت مقالات ، ارسال به داوری، پیگیری از داوران و ارتباط با نویسندگان و دریافت اصلاحیه و نتایج نهایی مقالات

-رسيدگي و اجراي درخواست هاي مورد نياز و ايجاد هماهنگي هاي لازم در راستاي انجام خدمات مربوط به قراردادهاي نمايه سازي مجله صحت سنجي مطالب درج شده در سايت و مقالات منتشر شده

 

داخلی: 1401

 
فاقد نظر