News RSS Feed fa-IR ١٤٠٣/٤/٥ Farda software group - CMS 2.7 آخرین اخبار مربوط به معاونت تحقیقات وفناوری - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی بازدید از شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/102222/بازدید از شرکت پخش فرآورده های نفتی خراسان شمالی ١٤٠٣/٣/٩ جلسه نیازسنجی و توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی با شرکت پخش فراورده های نفتی در جهت عقد قردادهای موثر دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/102221/جلسه نیازسنجی و توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی با شرکت پخش فراورده های نفتی در جهت عقد قردادهای موثر ١٤٠٣/٣/٩ سی و سومین جلسه شورای فناوری برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/102199/سی و سومین جلسه شورای فناوری برگزار شد ١٤٠٣/٣/٨ اولین جلسه نشست خبری در سال 1403 برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/102194/اولین جلسه نشست خبری در سال 1403 برگزار شد ١٤٠٣/٣/٨ کارگاه تئوری و عملی با عنوان " تکنیک Real-time PCR" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/102171/کارگاه تئوری و عملی با عنوان " تکنیک Real-time PCR" ١٤٠٣/٣/٧ کارگاه تئوری و عملی با عنوان " استخراج RNA و PCR مغز موش" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/102143/کارگاه تئوری و عملی با عنوان " استخراج RNA و PCR مغز موش" ١٤٠٣/٣/٦ معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه حادثه غم انگیز درگذشت ریس جمهور و همراهانش را تسلیت گفت. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/102070/معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه حادثه غم انگیز درگذشت ریس جمهور و همراهانش را تسلیت گفت. ١٤٠٣/٣/١ فراخوان مسابقه طراحی لوگو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101952/فراخوان مسابقه طراحی لوگو مرکز نوآوری سلول درمانی و پزشکی بازساختی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در نظر دارد به منظور ارتقاء و تجلی هویت این مرکز، مسابقه طراحی لوگوی مرکز نوآوری سلول درمانی و پزشکی بازساختی را متناسب با مولفه های علمی، فرهنگی، اجتماعی به فراخوان بگذارد. ١٤٠٣/٢/٣٠ برگزاری جلسه مشترک دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه با مديران مجموعه آب و فاضلاب استان خراسان شمالي دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/102025/برگزاری جلسه مشترک دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه با مديران مجموعه آب و فاضلاب استان خراسان شمالي ١٤٠٣/٢/٣٠ رویش به سبک کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101843/رویش به سبک کارآفرینی ١٤٠٣/٢/٢٦ کارگاه " ایده پردازی و خلاقیت" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101699/کارگاه " ایده پردازی و خلاقیت" مجموعه کارگاههای صفر تا صد فناوری، کارگاه "ایده پردازی و خلاقیت" بصورت حضوری، ویژه اساتید، همکاران و دانشجویان ١٤٠٣/٢/٢٣ نشست معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101698/نشست معاونین تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی کشور ١٤٠٣/٢/٢٣ جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101684/جذب دستیار پژوهش در مراکز تحقیقاتی ١٤٠٣/٢/٢٢ فراخوان جذب متقاضیان گذراندن دوره سربازی در قالب سرباز نخبه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101683/فراخوان جذب متقاضیان گذراندن دوره سربازی در قالب سرباز نخبه معاونت تحقیقات و فناوری در نظر دارد به منظور استفاده از فرصت به کارگیری نخبگان وظیفه در مراکز تحقیقاتی مصوب دانشگاه در قالب دوره سرباز نخبه ، اقدام به پذیرش پژوهشگر نماید. ١٤٠٣/٢/٢٢ باز هم افتخاری دبگر از مرکز مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101677/باز هم افتخاری دبگر از مرکز مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه ١٤٠٣/٢/٢٢ کارگاه " آشنایی با نگارش Book Chapter" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101617/کارگاه " آشنایی با نگارش Book Chapter" ١٤٠٣/٢/١٩ رفع اختلال سامانه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101594/رفع اختلال سامانه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٣/٢/١٨ رفع اختلال سامانه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101593/رفع اختلال سامانه های معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٣/٢/١٨ ثبت نام بن اعتباری خرید کتاب ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان آغاز شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101497/ثبت نام بن اعتباری خرید کتاب ویژه اعضای هیات علمی و دانشجویان آغاز شد ١٤٠٣/٢/١٧ تورهای علمی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ادامه دارد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101262/تورهای علمی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه ادامه دارد ١٤٠٣/٢/١١ روز جهانی مالکیت فکری و اختراعات ۲۰۲۴ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101199/روز جهانی مالکیت فکری و اختراعات ۲۰۲۴ ١٤٠٣/٢/١٠ فراخوان دعوت به همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101196/فراخوان دعوت به همکاری در برگزاری کارگاه آموزشی ١٤٠٣/٢/١٠ شانزدهمین جلسه اعضای مرکزی شورای دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/102024/شانزدهمین جلسه اعضای مرکزی شورای دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه برگزار شد ١٤٠٣/٢/٩ بازدید دانشجویان از شرکت فولاد گستر بام شرق دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101108/بازدید دانشجویان از شرکت فولاد گستر بام شرق ١٤٠٣/٢/٨ ثبت اختراع عضو محترم هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101102/ثبت اختراع عضو محترم هیات علمی دانشگاه ١٤٠٣/٢/٨ مرکز مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه برگزار می کند دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101097/مرکز مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه برگزار می کند ١٤٠٣/٢/٨ آغاز ثبت نام دوره‌های مهارتی مرکز TMC دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101032/آغاز ثبت نام دوره‌های مهارتی مرکز TMC ١٤٠٣/٢/٥ آشنایی دانشجویان با اصول ایمنی در آتش نشانی ها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100993/آشنایی دانشجویان با اصول ایمنی در آتش نشانی ها ١٤٠٣/٢/٥ تولد یک رویا دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100876/تولد یک رویا مجموعه کارگاه های تولد یک رویا با هدف توانمندسازی دانشجویان رشته پرستاری و فوریت پزشکی به همت مدیریت توسعه فناوری سلامت، مرکز مشاوره و خدمات کارافرینی، مرکز رشد فناوری سلامت، دفتر صنعت،نوآوری و فناوری دانشکده پرستاری و کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده پرستاری در سه روز متوالی در محل دانشکده پرستاری بجنورد و مجتمع رفاهی تفریحی آموزشی روئین اسفراین برگزار شد. ١٤٠٣/٢/٢ هم افزایی دو دانشگاه در راستای توسعه آموزش و پژوهش دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100701/هم افزایی دو دانشگاه در راستای توسعه آموزش و پژوهش امروز با حضور نمایندگان دو دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و دانشگاه کوثر بجنورد در راستای تقویت و توسعه همکاری های مشترک، جلسه ای برگزار شد. ١٤٠٣/١/٢٩ کارگاه «کاربرد سلول های بنیادی در پزشکی» دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100662/کارگاه «کاربرد سلول های بنیادی در پزشکی» ١٤٠٣/١/٢٨ برگزاری جلسه اجراسازی همکاری های مشترک دانشگاه و تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100640/برگزاری جلسه اجراسازی همکاری های مشترک دانشگاه و تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه پیگیری و اجرا سازی تفاهم نامه همکاری فی مابین اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی و دانشگاه دوشنبه 27 فررودین ماه 1403 با حضور معاون تحقیقات و فناوری، مدیر توسعه و کارآفرینی استان، مدیر توسعه فناوری سلامت و تعدادی از مدیران این معاونت برگزار شد. ١٤٠٣/١/٢٧ نخستین جشنواره ملی هنر و سواد سلامت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100639/نخستین جشنواره ملی هنر و سواد سلامت ١٤٠٣/١/٢٧ جلسه حضوری معاون محترم تحقیقات با گروه مدیریت توسعه و فناوری دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100686/جلسه حضوری معاون محترم تحقیقات با گروه مدیریت توسعه و فناوری دانشگاه ١٤٠٣/١/٢٧ برگزاری اولین جلسه مرکز مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه در سال 1403 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100685/برگزاری اولین جلسه مرکز مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه در سال 1403 ١٤٠٣/١/٢٥ شعار سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100481/شعار سال 1403: جهش تولید با مشارکت مردم ١٤٠٣/١/١٩ جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100476/جوانی جمعیت ١٤٠٣/١/١٩ انتشار یازدهمین ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101007/انتشار یازدهمین ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه ١٤٠٢/١٢/٢٦ پیام تبریک دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100008/پیام تبریک ١٤٠٢/١٢/٢٣ اولويت هاي پژوهشي معاونت تحقيقات و فناوري براي سال 1403 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99981/اولويت هاي پژوهشي معاونت تحقيقات و فناوري براي سال 1403 ١٤٠٢/١٢/٢٢ شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99924/شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن ١٤٠٢/١٢/٢١ آخرین جلسه شورای فناوری سال 1402 برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99914/آخرین جلسه شورای فناوری سال 1402 برگزار شد. ١٤٠٢/١٢/٢١ پنجمین جلسه نشست هاي خبري (press release) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101664/پنجمین جلسه نشست هاي خبري (press release) معاونت تحقیقات و فناوری برگزار می کند: ١٤٠٢/١٢/٢١ جشنواره "جوان ایرانی، پرچمدار پیشرفت" برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99874/جشنواره "جوان ایرانی، پرچمدار پیشرفت" برگزار شد ١٤٠٢/١٢/٢٠ نشست کمیته خیرین و معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99771/نشست کمیته خیرین و معاونت تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی ١٤٠٢/١٢/١٦ انتشار دهمین ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101006/انتشار دهمین ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه ١٤٠٢/١٢/١٥ كارگاه آموزشي "خلاقيت و ايده پردازي" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99772/كارگاه آموزشي "خلاقيت و ايده پردازي" ١٤٠٢/١٢/١٢ كارگاه آموزشي "خلاقيت و ايده پردازي" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99775/كارگاه آموزشي "خلاقيت و ايده پردازي" ١٤٠٢/١٢/٩ انتخابات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99706/انتخابات ١٤٠٢/١٢/٨ اپی ژنتیک و کاربردهای آن در پژوهش های نوین پزشکی و درمان بیماریها دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99705/اپی ژنتیک و کاربردهای آن در پژوهش های نوین پزشکی و درمان بیماریها ١٤٠٢/١٢/٨ کارگاه " چگونگی انتخاب ژورنال مناسب برای چاپ مقاله" بصورت حضوری ویژه اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99665/کارگاه " چگونگی انتخاب ژورنال مناسب برای چاپ مقاله" بصورت حضوری ویژه اعضای هیات علمی ١٤٠٢/١٢/٥ انتشار نهمین ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/101005/انتشار نهمین ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه ١٤٠٢/١٢/٥ جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99626/جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری برگزار شد جلسه کمیسیون خدمات و محیط زیست شهری جهت بررسی دو طرح پژوهشی ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و توسعه پژوهش های برون دانشگاهی دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه، برگزار شد. ١٤٠٢/١٢/٢ انتشار هشتمین ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100005/انتشار هشتمین ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه ١٤٠٢/١١/٣٠ ثبت اختراع دو عضو محترم هیات علمی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99534/ثبت اختراع دو عضو محترم هیات علمی دانشگاه ١٤٠٢/١١/٢٩ افتخاری دیگر برای دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99533/افتخاری دیگر برای دانشگاه و معاونت تحقیقات و فناوری نتایج انتخابات برگزیدگان عضویت حقیقی و حقوقی در شورای سیاست گذاری تحقیقات و فناوری دانشجویی وزارت بهداشت مشخص شد ١٤٠٢/١١/٢٩ چهارمين جلسه نشست هاي خبري (press release) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99428/چهارمين جلسه نشست هاي خبري (press release) ١٤٠٢/١١/٢٥ انتشار هفتمین ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100004/انتشار هفتمین ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه ١٤٠٢/١١/٢٥ کارگاه بازاریابی کارآفرینانه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99229/کارگاه بازاریابی کارآفرینانه برگزار شد ١٤٠٢/١١/١٧ کارگاه آموزشی خلاصه سیاستی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99228/کارگاه آموزشی خلاصه سیاستی ١٤٠٢/١١/١٧ مرکز مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه برگزار کرد: دومین دوره مالکیت فکری و مهارت داوری اختراعات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99136/مرکز مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه برگزار کرد: دومین دوره مالکیت فکری و مهارت داوری اختراعات ١٤٠٢/١١/١٥ کارگاه آموزشی بازاریابی کارآفرینانه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/99080/کارگاه آموزشی بازاریابی کارآفرینانه ١٤٠٢/١١/١١ بیست و نهمین جلسه شورای فناوری برگزار شد. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98981/بیست و نهمین جلسه شورای فناوری برگزار شد. ١٤٠٢/١١/٨ مجموعه کارگاه های روش تحقیق: آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98974/مجموعه کارگاه های روش تحقیق: آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی پزشکی ١٤٠٢/١١/٨ افزایش تعداد طرح های فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98871/افزایش تعداد طرح های فناورانه در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٢/١١/٤ ولادت با سعادت مولای متقیان حضرت علی (ع) و روز پدر گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98870/ولادت با سعادت مولای متقیان حضرت علی (ع) و روز پدر گرامی باد معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در پیامی فرارسیدن سیزدهم رجب، میلاد حضرت مولی الموحدین علی علیه‌السلام و روز پدر را تبریک گفت. ١٤٠٢/١١/٤ ولادت با سعادت مولای متقیان حضرت علی (ع) و روز پدر گرامی باد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98867/ولادت با سعادت مولای متقیان حضرت علی (ع) و روز پدر گرامی باد ١٤٠٢/١١/٤ حضور معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در جشنواره رازی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98786/حضور معاون تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در جشنواره رازی ١٤٠٢/١١/٣ دومین روز از بازدیدهای راویان پیشرفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98783/دومین روز از بازدیدهای راویان پیشرفت ١٤٠٢/١١/٣ دومین روز از بازدیدهای راویان پیشرفت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98782/دومین روز از بازدیدهای راویان پیشرفت ١٤٠٢/١١/٣ دومین نشست خبری (Press Release) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98779/دومین نشست خبری (Press Release) ١٤٠٢/١١/٣ بازدید از مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98755/بازدید از مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشگاه نماینده دانشگاه در شورای راهبری مرکز و رئیس مرکز شماره 2 فنی و حرفه ای به اتفاق تیم همراه از مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاور شغلی دانشگاه (TMC) بازدید کردند. ١٤٠٢/١١/٢ راویان پیشرفت زمینه حرکت‌های امیدآفرین دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98747/راویان پیشرفت زمینه حرکت‌های امیدآفرین آغاز اردو‌های روایتگران پیشرفت خراسان شمالی از ۲۲ دی این بازدیدهای علمی که از صنایع شیروان و فاروج آغاز شده است. سپس در کارخانه ها و صنایع اسفراین، گرمه و جاجرم ادامه می یابد و در نهایت در شهرهای آشخانه و بجنورد به اتمام می رسد. ١٤٠٢/١١/٢ کارگاه آموزشی" هوش مصنوعی در پژوهش" دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98744/کارگاه آموزشی" هوش مصنوعی در پژوهش" برگزاری کارگاه آموزشی" هوش مصنوعی در پژوهش" بصورت وبیناری، ویژه اساتید، پزشکان و دانشجویان ١٤٠٢/١١/٢ کارگاه آموزشی نحوه ارزیابی و اعطای گواهی دانش بنیانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98757/کارگاه آموزشی نحوه ارزیابی و اعطای گواهی دانش بنیانی ١٤٠٢/١١/٢ کسب 4 عنوان برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در بین دانشگاه های همتراز دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98700/کسب 4 عنوان برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در بین دانشگاه های همتراز در ارزشیابی جامع فعالیت های تحقیقات و فناوری سال۱۴۰۱ حاصل شد؛ کسب 4 عنوان برتر توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در بین دانشگاه های همتراز ١٤٠٢/١٠/٣٠ ثبت 2 شرکت دانش‌بنیان در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98699/ثبت 2 شرکت دانش‌بنیان در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی ١٤٠٢/١٠/٣٠ پرداخت تشویقی مقالات منتشر شده، كتاب ها و محصولات فناورانه دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98698/پرداخت تشویقی مقالات منتشر شده، كتاب ها و محصولات فناورانه دانشگاه ١٤٠٢/١٠/٣٠ بیست و هشتمین جلسه شورای فناوری دانشگاه برگزار شد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/98697/بیست و هشتمین جلسه شورای فناوری دانشگاه برگزار شد ١٤٠٢/١٠/٣٠ انتشار ششمین ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خراسان شمالی https://research.nkums.ac.ir/Content/100003/انتشار ششمین ويژه نامه تازه هاي علم سنجي سال ١٤٠٢ دانشگاه ١٤٠٢/١٠/٢٨