همکاران

358


کوروش حمزانلوئی

کارشناس طرح های تحقیقاتی

مهلا آبداری

کارشناس فناوری دانشگاه

سیمین جوهری نیا

روابط عمومی و امور بین الملل معاونت

فوزیه خانی

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

مهدی بخش آبادی

مدیر امور اداری و عمومی

مهدیه کارگزاری

کارشناس اطلاع رسانی پزشکی و منابع اطلاعاتی

میترا هاشمی

کارشناس پژوهش

زهرا محمدی

كارشناس علم سنجي و پايش معاونت تحقيقات و فناوري

سالار پوربرات

كارشناس مدیریت فناوری

فائزه کاویانی

کارشناس مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری

نیلوفر ریحانی

رئیس دفتر معاون تحقیقات و متصدی دبیرخانه معاونت تحقیقات و فناوری

احمد شعبانی

سرپرست امور مالی

مهسا جعفرزاده

كارشناس آمار و اطلاع رساني معاونت تحقيقات و فناوري

مهدیه همتی

کارشناس تجهیزات پزشکی

سمیرا سلیمی

كارشناس حسابداری

آنه قلی استوار

کارپرداز

رسول آروین

کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

سارا گرشاد

کارشناس مرکز رشد کارشناس آموزش رابط امور بانوان

مریم لنگری زاده

کارشناس مجله دانشگاه

پیمان فیضی

کارشناس امور پژوهشی

سمانه کمالی

كارشناس حسابداری
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر