فائزه کاویانی

795

شرح وظایف:

-کارشناس  ارزشیابی مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری

-نگارش طرح های تحقیقاتی مرتبط با اولویت های مرکز و همکاری در نگارش مقاله های مرکز

-تحقيق و جستجو در منابع علمي/ پایگاه ها جهت ارائه موضوعات جديد كاربردي

 

شماره تماس: 3151-058

 داخلی 202
از مجموع 11 رأی

فاقد نظر