تماس با دبیرخانه

103

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ذیل تماس حاصل فرمایید:
سرکار خانم مهندس سارا گرشاد
کارشناس نوآوری و مرکز رشد فناوری سلامت
05831511412
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر