اطلاعات تماس

1841

تلفن تماس :

0583151

پست الکترونيک :

research@nkums.ac.ir

آدرس :

خراسان شمالي - بجنورد - خیابان شهریار- بالاتر از بیمارستان امام علی (ع)- معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه (ساختمان دانشکده پرستاری)

معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

شماره تلفن های داخلی معاونت تحقیقات و فناوری

ردیف

نام و نام خانوادگی

سِمت

داخلی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سِمت

داخلی

1

دکتر بهرام بیباک

معاون تحقیقات و فناوری

1421

20

خانم معماریانی

کارشناس آزمایشگاه مرکزی

216

2

دکتر پیمان آل شیخ

مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

1422

21

آقای پرهیزگار

حراست

1418

3

 دکتر حمیدرضا محدث حکاک

مدیر توسعه فناوری سلامت

1423

22

آقای شعبانی

مسئول امور مالی

1415

4

نیلوفر ریحانی

مسئول امور عمومی - مسئول دفتر

1420

23

خانم سلیمی

حسابدار

1416

5

   آقای پوربرات

مسئول روابط عمومی- مرکز مالکیت فکری- توسعه فناوری سلامت

1411

24

خانم سیدی

حسابدار

222

6

  آقای مهندس بخش آبادی

مسئول پژوهان- امور عمومی

-

25

انه قلی استوار

کارپرداز

1400

7

   خانم میترا هاشمی

کارشناس آمار

1408

26

آقای نوروزی

انبار دار

134

8

   خانم زهرا محمدی

کارشناس علم سنجی

1409

27

خانم احمد نیا

کارگزین

133

9

   خانم مهلا آبداری

کارشناس فناوری

1402

28

آقایان فخر فاطمی، فلاح، سلطانی

تاسیسات

195

10

    خانم محمد زاده

کارشناس انتشارات

1407

29

آقایان وحدانی، ابراهیمی

نگهبانی

0

11

    خانم جوهری نیا

کارشناس پژوهش

1406

30

آقای داغستانی

سایت کامپیوتر

221

12

فوزیه خانی

  کارشناس دفتر ارتباط با صنعت

1405

31

فکس

دبیرخانه

207

13

   خانم فائزه کاویانی، خانم مهدیه کارگزاری

  کارشناس مرکز تحقیقات اعتیاد

1403

32

آقای قلی پور

آبدارخانه

145

14

آقای دکتر تیموری، خانم دکتر هواخواه

اعضای هیات علمی پژوهشی

170

33

مرکز گیاهان دارویی

31513016-17

 

15

آقایان بهزادنیا، وحیدی، احمدی

کتابخانه مرکزی

225

34

آزمایشگاه انیمال لب

31517610

 

16

خانم لنگری زاده

مجله دانشگاه

1401

35

آقای قلی پور

09356628880

 

17

آقای دکتر ارزمانی

رئیس مرکز تحقیقات ناقلین

144

36

آقای حمیدی

09378633476

 

18

خانم کوهستانی

کارشناس مرکز تحقیقات ناقلین

151

37

آقای نامجو (راننده)

09155039087

 

19

خانم دکتر شکری

اعضای هیات علمی پژوهشی

189

38

آقای روحانی (راننده)

09915166237

 

 
 از مجموع 8 رأی

فاقد نظر