بخش های آزمایشگاه جامع تحقیقات

256

بخش های آزمایشگاه

 

آزمایشگاه تحقیقاتی مرکزی متشکل از یک آزمایشگاه عمومی و پنج آزمایشگاه تخصصی ژنتیک مولکولی، کشت سلول، کشت سلولهای بنیادی ، بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی می باشد.

  1. آزمایشگاه عمومی

این بخش شامل تجهیزات عمومی مورد نیاز اکثر آزمایش ها مانند: سانتریفیوژ، ترازو دیجیتال با دقت بالا، میکروسکوپ نوری ، بن ماری ، PH متر ، اولترا سونیک هموژنایزر ، هات پلیت ، مگنت استیرر ، شیکر، دستگاه الایزا، فور و ست سمپلر های ثابت و متغیر می باشد. در این بخش امکان انجام انواع تکنیکهای استخراج DNA، پروتئین ، پلاسمید و الایزا و ... در غالب پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی فراهم میباشد. بعلاوه سیستم کامپیوتر بهمراه پرینتر برای پژوهشگران تدارک دیده شده است.

  1. ژنتیک مولکولی

این بخش مجهز به انواع تجهیزات مرتبط با مطالعات مولکولی از قبیلReal time PCR, PCR ، RNA work station، نانودراپ ، ژل داکیومنتیشن، الکتروفورز عمودی و افقی، سانتریفیوژ یخچال دار، میکروسانتریفیوژ، ورتکس، میکروفیوژ، ست سمپلر های متغیر ، لامپ UV سقفی،  فریزر های 20- و 70- و ... می باشد. در این بخش امکان انجام انواع تکنیکهای مولکولی از جمله بررسی پلی مورفیسم های جمعیتی و بررسی سطح بیان ژنهای دخیل در بیماریهای ژنتیکی و ... در غالب پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی فراهم می باشد.

  1. کشت سلول

این بخش شامل تجهیزاتی مانند: هود لامینارکلاس II، انکوباتور CO2، میکروسکوپ اینورت، میکروسکوپ فلورسانس، تانک ازت، سانتریفوژ با روتور مخصوص فالکون، ست سمپلر های متغیر ، فریزرهای 20- و 70- و ... می باشد. در این بخش تولید مقادیر زیاد سلولهای همسان، فریز کردن سلولها و ذوب مجدد آنها، بررسی مکانیسم اثر داروها و گیاهان دارویی بر روی سلولها بدون نیاز به موجود زنده ، آزمایشات سم شناسی و ...در غالب پروژه های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی قابل انجام می باشد.

  1. کشت سلولهای بنیادی

این بخش تجهیزاتی شامل هود لامینار II، تانک ازت، سانتریفوژ با روتور مخصوص فالکون، ست سمپلر های متغیر و ... موجود می باشد. دراین بخش جداسازی سلولها ی بنیادی از بافت چربی و مغز استخوان، primary culture  سلولهای بنیادی جدا شده، تمایز سلولهای بنیادی به سلولهای کندورسیت و استئوبلاست و ... انجام می پدیرد

 

  1. آزمایشگاه بیوتکنولوژی

این بخش شامل تجهیزاتی مانند : سیستم الکتروفورز افقی و عمودی، دستگاه Blotting، شیکر انکوباتور، سانتریفیوژ،  انکوباتور، سونیکاتورو... می باشد . در این بخش کلونینگ، بیان ژن، استخراج پروتئین، الکتوفورز پروتئین، تخلیص پروتئین و ... انجام می گیرد.

 

  1. آزمایشگاه نانوتکنولوژی

 

این بخش شامل تجهیزاتی مانند: الکتروریسی، DLS، سونیکاتور، ترازو، مگنت استیررو ... می باشد . در این بخش ساخت نانوذرات، اندازه گیری سایز نانوذرات و پایداری نانو ذرات و ... انجام می گیرد.
فاقد نظر