شورای فناوری دانشگاه

644

                                    اعضای شورای فناوری دانشگاه                            

 

جناب آقای دکتر جواد شاهین فر     رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتربهرام بیباک     معاون محترم تحقیقات و فناوری

جناب آقایدکتر حمیدرضا محدث حکاک     مدیر محترم توسعه فناوری سلامت

جناب آقای دکترعلی اسماعیلی              معاون محترم آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر حسن براتی زاده        سرپرست محترم معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي

جناب آقای مهندس حمید رضا مهری   رئیس محترم  مرکز رشد فناوری سلامت

سرکار خانم دکتر فاطمه عروجعلیان     رئيس محترم  مرکز جامع نوآوری سلامت

جناب آقای سالار پوربرات        مسئول محترم  كميته مالكيت فكري و ثبت اختراع

جناب  آقای دکتر مهدی قربانیان        عضو محترم هیئت علمی

جناب آقای دکتر امیر امانی         رئيس محترم  مركز تحقيقات فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي

جناب آقای دکتر پیمان آل شیخ       مدیر  محترم توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

جناب آقای دکتر محمد امین یونسی هروی                                مدیر محترم اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی 

جناب آقای دکتر حمیدرضا محدث حکاک          رئیس محترم  دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

جناب آقای دکتر زهره عباسی        مدير  محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

جناب آقایدکتر حمزه وحیدی فر    مدير محترم  آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دانشگاه

سرکار خانم دکتر سرور کریمی           رئيس محترم  مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان شمالی
از مجموع 6 رأی

فاقد نظر