شورای فناوری دانشگاه

494

                                    اعضای شورای فناوری دانشگاه                            

 

جناب آقای دکتر سید جواد پورنقی      رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

جناب آقای دکتر امیر امانی                معاون محترم تحقیقات و فناوری

جناب آقای مهندس محمد امین یونسی هروی     مدیر محترم توسعه فناوری سلامت

جناب آقای دکتر بهرام بیباک               معاون محترم آموزشی دانشگاه

جناب آقای دکتر حسن براتی زاده        سرپرست محترم معاونت توسعه مديريت، منابع و برنامه ريزي

جناب آقای مهندس حمید رضا مهری   رئیس محترم  مرکز رشد فناوری سلامت

سرکار خانم دکتر فاطمه عروجعلیان     رئيس محترم  مرکز جامع نوآوری سلامت

سرکار خانم دکتر رقیه آرزومند           مسئول محترم  كميته مالكيت فكري و ثبت اختراع

جناب  آقای دکتر مهدی قربانیان        عضو محترم هیئت علمی

جناب آقای دکتر پیمان آل شیخ         رئيس محترم  مركز تحقيقات فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي

جناب آقای دکتر امید توپچیان           مدیر  محترم توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

جناب آقای دکتر حمید نبوی                                مدیر محترم اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی 

جناب آقای دکتر حمیدرضا محدث حکاک          رئیس محترم  دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه

جناب آقای دکتر مهران وطنچیان یزدی            مدير  محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

جناب آقای مهندس جواد حیدرپور      مدير محترم  آمار، فناوري اطلاعات و ارتباطات (فاوا) دانشگاه

سرکار خانم دکتر سرور کریمی           رئيس محترم  مرکز رشد پارک علم و فناوری خراسان شمالی
از مجموع 4 رأی

فاقد نظر