شورای پژوهشی دانشگاه

948
 

                                          اعضای شورای پژوهشی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

1

جناب آقای دکتر جواد شاهین فر

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بجنورد

2

جناب آقاي دكتر بهرام بیباک

معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه

3

جناب آقاي دكتر علی اسماعیلی

سرپرست محترم معاونت آموزشي دانشگاه

4

جناب آقاي دكتر پیمان آل شیخ

مدير محترم توسعه پژوهش و ارزيابي تحقيقات دانشگاه

5

جناب آقاي دکتر محمد امين يونسي

مديريت محترم اطلاع رساني پزشكي معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه

6

سرکارخانم دکتر فرزانه شاکری

رئيس محترم مركز تحقيقات فرآورده هاي طبيعي و گياهان دارويي

7

جناب آقاي سیدحمید نبوی

معاون محترم پژوهشي دانشكده بهداشت

8

سرکار خانم دکتر زکیه کشاورزی پورتفتی

معاون محترم پژوهشي دانشكده پزشكي

9

جناب آقای دکتر مهدی حارث آبادی

معاون محترم پژوهشي دانشكده پرستاري و مامایی

10

سرکار خانم دكتر وحيده معتمد الصنايع

معاون محترم پژوهشي دانشكده دندانپزشكي

11

جناب آقاي دكتر حامد قاسم زاده

رئيس محترم مركز تحقيقات بيماريهاي منتقله بوسيله ناقلين

12

جناب آقای دکتر مهدی حارث آبادی

رئيس محترم مركز تحقيقات اعتياد و علوم رفتاري

13

سرکارخانم دکتر زهره عباسی

مدير محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

14

جناب آقاي دكتر حميد رضا محدث حكاك

مديريت محترم توسعه فناوري سلامت معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه

15

سرکار خانم دکتر فاطمه عروجعلیان

عضو محترم هیات علمی دانشکده پزشکی

16

جناب آقاي دكتر حسن نامدار

عضو محترم هيات علمي دانشكده پزشكي

17

جناب آقاي دكتر حامد مرتضوي

معاون محترم مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

18

سرکار خانم دکتر رضوان رجب زاده

سرپرست محترم كميته تحقيقات دانشجوئي

19

جناب آقای دکتر میثم بابایی

عضو محترم هيات علمي دانشكده پزشكي

20

جناب آقای دکتر نوید داودی

معاون محترم آموزشي بيمارستان امام حسن (ع)

21

جناب آقاي دكتر محمد كريم صابري

سرپرست محترم دانشكده پرستاري شيروان

 

                                   چارت مراحل تصویب طرح پژوهشی

chart2.pdf

 

 
از مجموع 6 رأی

فاقد نظر