اخبار معاونت تحقیقات و فناوری

700

شعار سال 1401: سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

آرشیو مطالب مرتبط با جلسات:

آرشیو مطالب مرتبط با افتخارات:

آرشیو مطالب مرتبط با جشنواره ها:

آرشیو مطالب مرتبط با روابط عمومی:

آرشیو مطالب مرتبط با ترجمان دانش:


ترجمان دانش 4
113
ترجمان دانش 3
106
ترجمان دانش 2
193
کاربرگ شماره 1
257آرشیو مطالب مرتبط با پیام های بهداشتی:


توصیه های جدید کووید 19
72
پیام های بهداشتی کووید-19
114آرشیو مطالب مرتبط با کارگاه: