اخبار معاونت تحقیقات و فناوری

939

شعار سال 1401: سال تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین

آرشیو مطالب مرتبط با جلسات:

آرشیو مطالب مرتبط با افتخارات:

آرشیو مطالب مرتبط با جشنواره ها:

آرشیو مطالب مرتبط با روابط عمومی:

آرشیو مطالب مرتبط با ترجمان دانش:


ترجمان دانش سال 1400
191
ترجمان دانش 4
236
ترجمان دانش 3
170
ترجمان دانش 2
269
کاربرگ شماره 1
292آرشیو مطالب مرتبط با پیام های بهداشتی:


بانک پرسشنامه های طرح های تحقیقاتی
166
توصیه های جدید کووید 19
121
پیام های بهداشتی کووید-19
179آرشیو مطالب مرتبط با کارگاه: