شرح وظایف

728
 1. پیگیری و هماهنگی انجام خرید اقلام و اجناس مورد نیاز حسب دستور مقام مافوق و در چارچوب ضوابط خرید و کارپردازی
 2. پیگیری اخذ استعلام بها در خصوص اقلام مورد نیاز از فروشندگان و تامین کنندگان معتبر
 3. تلاش و دقت برای گزینش بهترین نوع کالا و مواد برای خریداری
 4. تهیه نمونه کالا و ارائه به سرپرست مربوطه برای تطبیق با مشخصات آن
 5. کسب آگاهی دقیق از مشخصات فنی و نرخ اجناس جهت حصول اطمینان از تطابق با مشخصات اقلام درخواستی
 6. پیگیری و اقدام جهت حمل اجناس خریداری شده به انبار
 7. تحویل اجناس خریداری شده به انبار و دریافت رسید
 8. دریافت استعلام بها پس از تأمین اعتبار و دریافت تنخواه‌گردان لازم
 9. تنظیم سند هزینه از اجناس خریداری شده برابر با فاکتور
 10. ارائه اسناد و دریافت مجدد تنخواه‌گردان
 11. واریز حساب تنخواه گردان پس ار اتمام مبلغ به حسابدار و جمعدار مربوط و در خواست تنخواه گردان مجدد
 12. اقدام در مورد ثبت اجناس خریداری شده در دفاتر مربوطه
 13. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوقفاقد نظر