شرح وظایف

839

شرح وظایف

1-آشنایی کامل با کلیه قوانین و مقررات آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دستورالعملهای مصوب ابلاغی

 2-تهیه و تنظیم موافقت نامه بودجه ای و ارائه به واحد بودجه دانشگاه جهت تعیین خط مشی و اهداف از پیش تعیین شده طي سال مالي

 3-تهیه و تنظیم درخواست وجه بر اساس بودجه تخصیص یافته  یا  درآمدهای ارسالی ماهیانه

 4-دریافت و پرداخت بر اساس آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و دستورالعملهای مصوب

 5-آموزش همکاران و کنترل در نحوه اجرای فرامین توسط پرسنل زیرمجموعه (اداره اموال –تدارکات-بیمه-تعرفه-درآمد-حسابداری)

 6-بررسی و نظارت بر نحوه ثبت و شناسایی و تائید کلیه اسناد تعهد آور

 7- صدور چک هزینه های انجام شده و مطابقت با اصل تطابق هزینه ها و درآمدها با تائید بالاترین مقام مجاز یا نماینده وی

 8-مسولیت در قبال کلیه مراحل هزینه کرد و فعالیتهای مالی و پاسخگویی به مدیران محترم و سازمانهای ذیصلاح(دیوان محاسبات،حسابرسی.....)

 9-نظارت برقراردادها، مناقصات ،استعلامات،تشريفات و شركت در جلسات مربوطه

 10-کلیه امورات محوله از سوی معاونت محترم و مدیریت محترم امور مالی دانشگاه

 

 از مجموع 1 رأی

فاقد نظر