مدیر توسعه فناوری سلامت

1112

      مدیر توسعه فناوری سلامت

دکتر حمیدرضا محدث حکاک

دانشیار آموزش بهداشت و ارتقا سلامت

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

رزومه

 

 

 

 


از مجموع 3 رأی

فاقد نظر