مدیر توسعه فناوری سلامت

91

      مدیر توسعه فناوری سلامت

 

مهندس محمد امین یونسی هروی

کارشناسی ارشد مهندس پزشکی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

دانلود رزومه (CV)

 

پست الکترونیک :

a.younessi@nkums.ac.ir

a.younessi7@gmail.com

شماره تماس:
0583-2296769 داخلی 208

 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر