مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

1341

                             مدیر توسعه پژوهش و ارزیابی تحقیقات

 

 

               

  دکتر پیمان آل شیخ

استادیار طب سوزنی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

 

کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی 

 

 

شماره تماس:

05831511423

 

 


از مجموع 3 رأی

فاقد نظر