معاون تحقیقات و فناوری

1136

  معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه

 

 

دکتر امیر علی قهرمانی

   استادیار بیماری‌های مغز و اعصاب

پست الکترونیک :

iran6289@gmail.com

شماره تماس:

0583-1511421

 


از مجموع 4 رأی

فاقد نظر