كارگاه آموزشي "خلاقيت و ايده پردازي"

155 ٠:٠ ق.ظ

كارگاه آموزشي "خلاقيت و ايده پردازي" توسط مركز رشد فناوري سلامت دانشگاه در مورخ 09 / 12 / 1402 از  ساعت 12الي 14 توسط مدرسان جناب آقاي دكتر مهدي براتي كلر (رئيس محترم مركز رشد فناوري سلامت) ،جناب آقاي دكتر محمدامين يونسي هروي (مدير محترم اطلع رساني پزشكي دانشگاه) و جناب آقاي سالار پوربرات (كارشناس محترم توسعه فناوري) در محل سالن جلسات معاونت غذاو دارو برگزار گردید. 
 


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر