کارگاه آموزشی " چگونگی انتخاب ژورنال مناسب برای چاپ مقاله "  توسط معاونت تحقیقات و فناوری و مرکز تحقیقات زئونوز دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي با تدريس جناب آقاي دکتر نیما فیروزه، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زئونوز سه شنبه 8 اسفندماه ساعت 12 الی 14 ویژه اعضای هیات علمی در محل سالن جلسات معاونت تحقیقات برگزار می گردد.

برای صدور گواهی لطفا ثبت نام نمایید

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScinB_DZshqgLxBvNPudUnjVqm4yE0Fqz3Ca-GdR8gl6hymZQ/viewform?usp=sf_link

 


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر