معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صدور موافقت قطعی وزارت بهداشت در خصوص ادامه فعالیت مرکز تحقیقات فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی در این دانشگاه خبر داد.

دکتر بهرام بیباک روز یکشنبه 26 شهریورماه 1402 در گفتگو با وبدا اظهار کرد: وزارت بهداشت موافقت قطعی خود با تأسیس مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی را اعلام کرد.

 

وی افزود: مرکز تحقیقات فرآورده‌های طبیعی و گیاهان دارویی ماهیت تحقیقاتی، آموزشی، عرضه خدمات علمی، فنی و مشاوره ای به مراکز آموزشی، پژوهشی و دانشگاهی دارد.

 

وی با اشاره به اهمیت اخذ این مجوز، گفت: طی کسب  مجوز مصوبه قطعی، این مرکز قادر به تعریف چارت سازمانی و جذب نیروی انسانی، ردیف بودجه مستقل و جذب هیات علمی پژوهشی خواهد شد.

 

گفتنی است؛ هم اکنون چهار مرکز تحقیقات فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی، مرکز تحقیقات بیماری‌های منتقله بوسیله ناقلین، مرکز تحقیقات مراقبت سالمندی و مرکز تحقیقات اعتیاد و علوم رفتاری در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و ذیل معاونت تحقیقات و فناوری این دانشگاه فعالیت دارند.


فاقد نظر