کارگاه آموزشی" ResearchGate  و آشنایی با سامانه علم سنجی"  توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تدریس جناب آقای دکتر تیموری استادیار دکترای بیوتکنولوژی دارویی سه شنبه 4 مردادماه 1401 ساعت 10 الی 12 ویژه اساتید، پزشکان و دانشجویان محترم برگزار می گردد.

برای صدور گواهی لطفا ثبت نام نمایید

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT9IGrdjDeCzVYF1qIFahLNnAzbcJZKBKu83z_eqA00LWs7Q/viewform?usp=sf_link

لینک شرکت در وبینار: https://www.skyroom.online/ch/nkumsfava/pjh

نرم افزار مورد نیاز: skyroom

 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر