دوازدهمین جلسه شورای مرکزی دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ در محل سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید.


فاقد نظر