فرم رضایت از ازمایشگاه مرکزی

از وقتی که برای پاسخ گویی به سوالات گذاشتید، متشکریم. قطعا نظرات شما می تواند در بهبود ارائه خدمات آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی کمک کننده باشد. لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید تا اقدامات لازم جهت بهبود شرایط انجام شود.

مدت زمان پاسخ گویی آزمایشگاه جهت پذیرش یا عدم پذیرش نمونه
نحوه برخورد پرسنل آزمایشگاه
ارائه خدمات مناسب آزمایشگاهی بر روی نمونه مطابق با موارد درخواستی
فضای فیزیکی و محیط آزمایشگاه
هزینه ارائه خدمات در مقایسه با سایر مراکز
کیفیت خدمات ارائه شده نسبت به هزینه دریافت شده
مدت زمان پاسخ دهی به نمونه
ارزیابی شما از دانش فنی پرسنل و کارشناسان آزمایشگاه
در دسترس بودن پرسنل آزمایشگاه در مواقع لازم
نحوه رسیدگی به شکایات و انجام اقدامات اصلاحی
در کل، عملکرد آزمایشگاه جامع تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی بجنورد را چگونه ارزیابی می کنید؟
انتقادات و پیشنهادات
captcha image