بیست و نهمین جلسه شورای فناوری برگزار شد.

157 ١٠:١٩ ق.ظ

بیست و نهمین جلسه شورای فناوری امروز یکشنبه مورخ 08 بهمن ماه 1402 برگزار شد. در این جلسه چهار طرح در حوزه ناباروری، نرم افزارهای آمار زیستی، مامایی و تجهیزات پزشکی مصوب شد

.همچنین نماینده معاونت توسعه در خصوص موضوع حمایت از کارآفربنی در حوزه سلامت و حمایت شرکتهای دانش بنیان و استفاده از وام های تبصره ۱۸ توضیحاتی ارائه داد

 


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر