معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تا کید بر نقش موثر شرکت های دانش بنیان در بخش سلامت، گفت: اکنون 2 شرکت دانش بنیان در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه علوم پزشکی ثبت شده اند و 4 شرکت دیگر نیز در مرحله نخستین دانش بنیان شدن هستند.دکتر بهرام بی باک در گفت و گو با وبدا؛ با بیان اینکه اکنون 14 شرکت در حوزه سلامت در دانشگاه فعال هستند، عنوان کرد: پیگیری هایی در حال انجام است، تا شرکت‌های متقاضی مستقر در مرکز رشد فناوری سلامت دانشگاه پس از طی مراحل بازدید و بررسی های اولیه بتوانند تأییدیه کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را کسب کنند.وی با اشاره به اینکه یکی از شرکت های دانش بنیان در زمینه IT و دیگری در زمینه تجهیزات پزشکی فعالیت دارند، خاطرنشان کرد: نقش مهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد و نیز اشاعه تکنولوژی در شبکه‌های نوآوری، اهمیت وجود چنین شرکت‌هایی را در جوامع امروزی مشخص می‌کنند.دکتر بی باک با بیان اینکه 17 هسته فناور و 3 شرکت شتاب دهنده حرفه ای نیز در دانشگاه فعال هستند عنوان کرد: با ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از دانش نیروی انسانی داخلی و مهارت در تجاری‌سازی ایده‌ها، در فرآیندی دانشی و با بهره‌وری بالا می‌توان به ارائه محصولات تجاری و رقابت‌پذیر پرداخت و اقتصادی دانش‌بنیان که مزیت رقابتی هر اقتصاد باشد را پایه‌ریزی کرد.وی خاطرنشان کرد: تجاری سازی محصولات دانش بنیان دارای اهمیت ویژه ای است و در این خصوص نیز یکی از شرکت های دانش بنیان با تجاری سازی در حال فروش و صادرات محصولات است و شرکت دوم نیز پیگیر برخورداری از تسهیلات صندوق پژوهش و فناوری و معاونت علمی ریاست جمهوری است.


فاقد نظر