آیین اختتامیه جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه به همراه معرفی پژوهشگر برتر در حوزه آموزش و نفرات برتر جشنواره وحید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی دکتر بهرام بیباک، معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه ، یازدهم دی در اختتامیه جشنواره  تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاه اظهار کردن:  اهمیت پژوهش بر کسی پوشیده نیست و امروز اگر به دنبال جایگاه جهانی هستیم، راهی جز کسب علم و تکنولوژی نداریم.
وی با اشاره به وجود ظرفیت های انسانی بزرگ در دانشگاه، افزود: شعار دانشگاه، دانشگاه پیشرو و ارتقا سطح است و مسیر این امر از تحقیقات و فناوری می گذرد.
دکتر بیباک برگزاری اقدامات علمی را در دستور کار این معاونت عنوان کرد و گفت: رتبه نخست دستاوردهای پژوهش و فناوری در بین دانشگاه های خراسان شمالی را کسب کردیم؛ همچنین رتبه نخست پژوهشگر برتر استان از این دانشگاه کسب شد.
وی افزود: رتبه خراسان شمالی طی سال جاری در بین دانشگاه های هم تراز از چهارم به سوم ارتقا یافت.
در پایان این مراسم از پژوهشگران و فناوران برتر دانشکده ها و برگزیدگان نخستین جشنواره جایزه وحید تقدیر شد.

 


فاقد نظر