ثبت نام جهت دريافت تشويقي اختراعات ثبت شده در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۲

مركز مالكيت فكري و اختراعات دانشگاه در نظر دارد تشويقي اختراعات ثبت شده در ۶ ماهه نخست سال 1402 ويژه مخترعين دانشگاه را پرداخت نمايد.لذا شايسته است اعضاي محترم هيات علمي، دانشجويان و كارمندان جهت ثبت مدارك مرتبط با اختراع خود در سامانه پژوهان (انجام فرآيند ثبت اختراع در سامانه پژوهان) تا تاريخ ۳۱ شهريورماه ۱۴۰۲ اقدام نمايند.

 

 


فاقد نظر