ترجمان دانش سال 1400

458 ١:١٨ ق.ظ

atorvastatin.wma

اثرات تزریق داخل بطن مغزی پرولاکتین بر اختلالات حرکتی و بیان ژن‌های APOE و GFAP به دنبال سکته مغزی خونریزی دهنده در رت.mp3

بررسی تأثیر روشهای مختلف خشک کردن بر روی فعالیت های ضد باکتری و ضد قارچی عصاره.m4a

بررسی راه ها و عوامل موثر بر انتقال بیماری کروناویروس _COVID_19_ در جمعیت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.mp3

بررسی نسبت نوتروفیل به لنفوسیت _ NLR _ در آپاندیسیت حاد عنوان.mp3

بررسی وضعیت تکاملی نوزادان کم وزن در سن یک سالگی و مقایسه آنها با نوزادان وزن طبیعی مراکز شهری شیروان سال 1395 تا 1396.mp3

تحلیل بقای بیماران مبتلا به بیماری کووید_19 و عوامل موثر بر آن در بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.m4a

تولید روغن خوراکی با استفاده از آنتی اکسیدان طبیعی چوب بینابینی گردو جایگزین آنتی اکسیدان های مصنوعی.m4a

زرین گیاه.wma

فرآيند.pdf

مصاحبه بررسی ارتباط بین سطوح سرمی 25_هیدروکسی ویتامینD و شادکامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی.aac

مصاحبه تبیین اثر گذاری شرکت در رویدادهای فناورانه بر تاسیس و توسعه شرکت های دانش بنیان در استان خراسان شمالی.aac


از مجموع 4 رأی

فاقد نظر