کارگاه آموزشی" google scholar & ResearchGate"   توسط دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با تدریس سرکار خانم دکتر ملازاده استادیار دکترای بیوتکنولوژی دارویی سه شنبه 7 تیرماه 1401 ساعت 10 الی 12 ویژه اساتید، پزشکان و دانشجویان برگزار می گردد.

برای صدور گواهی لطفا ثبت نام نمایید

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpC3n2GjAjOK03gROArD3-5kLDkl5ZLds5pMLFVyJFTcFUCg/viewform?usp=sf_link

لینک شرکت در وبینار: https://www.skyroom.online/ch/nkumsfava/pjh

نرم افزار مورد نیاز: skyroom

 

معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر