جلسه RCA معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد

347 ١١:٢٩ ق.ظ

جلسه پروژه بررسی علل ریشه ای مشکلات معاونت تحقیقات و فناوری برگزار شد.

این پروژه به دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت و جامعه محول گردیده بود در تاریخ 27 دی ماه 1400 برگزار شد.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر