کمیته مالکیت فکری مدیریت توسعه فناوری سلامت معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی مورخه 4 و 5 مرداد ماه 1400 ساعت 10 الی 12برگزار میکند:


enlightened کارگاه چگونه ثبت اختراع بین المللی انجام دهیم؟


enlightened آنچه گفته خواهد شد
1. مقدمات دارایی های فکری

2. انواع مالکیت های فکری:الف. مالکیت های صنعتیب. مالکیت های ادبی و هنری

3. مقدمات نشان جغرافیایی4. مقدمات علامت تجاری5. مقدمات راز تجاری6. مقدمات طرح صنعتی

7. مقدمات اختراع و تفاوت های موجود

 .8شرایط اختراعات. شرایط ماهوی اختراع. شرایط رسمی اختراع

 .9حق انحصار اختراع

10. اجزای اختراع

11. طبقه بندی بین المللی اختراع

12. مروری بر پایگاه های جستجو اختراع بین المللی

13. معاهده همکاری PCT و معاهده پاریس

14. مروری بر ثبت ایران و جهان


جهت ورود به کارگاه برروی عکس زیر کلیک کنید.

 


توضیحات کارگاه:
enlightenedلطفا پس از ورود به صفحه ی اسکای روم بر روی گزینه مهمان کلیک کنید.
enlightenedنام و نام خانوادگی خود را بنویسید.
enlightenedدر قسمت چت باکس، ایمیل، نام و نام خانوادگی خود را ذکر نمایید تا برای شما گواهی شرکت در کارگاه صادر شود.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر