تغییر ساعت کاری در تیرماه و مرداد ماه

18 ١٠:١٥ ق.ظ

سلام عليكم :

احتراماً، باستناد نامه شماره 4541 / 4 / 41  مورخ  19 / 04 / 1400 معاون محترم توسعه مديريت و منابع استانداري خراسان شمالي مبني بر تغيير ساعت كاري دستگاه­هاي اجرايي استان به منظور مديريت مصرف برق در تابستان  ، بدينوسيله ساعت كاري واحدهاي تابعه دانشگاه از تاريخ  20 / 04 / 1400 لغايت  31 / 05 / 1400 به شرح ذيل جهت اقدام اعلام مي گردد. شايسته است مديران محترم ضمن نظارت و تلاش جدي در خصوص كاهش مصرف برق ، مراتب را در اسرع وقت به كليه واحدهاي زير مجموعه به منظور رعايت ساعت كاري فوق ابلاغ نمايند. ضمنا واحدهاي خدمت­ رسان شامل مراكز بهداشتي و درماني شهري ،روستايي، شبانه ­روزي، پايگاه­هاي اورژانس 115، پايگاههاي  بهداشتي، خانه­ هاي بهداشت و واحدهاي درماني و اداري بيمارستان­ها مشمول مفاد تغيير ساعت كاري مذكور و تعطيلي پنج شنبه ها نمي باشند.

رديف

نام واحد

ايام هفته

ساعت شروع

ساعت پايان

توضيحات

1

واحدهاي ستادي (معاونتها)

شنبه الي چهارشنبه

07:00

13:00

                           

2

ستاد شبكه­ ها، ستاد مراكز بهداشت  ،  دانشكده پرستاري ، پزشكي ، بهداشت ، دندانپزشكي

شنبه الي چهارشنبه

07:00

13:00

 

پنج شنبه ها

تعطيل  
 

از مجموع 1 رأی

فاقد نظر