نخستین تور فناوری با حضور 10 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از پارک علم و فناوری خراسان شمالی در تاریخ 1400/04/14 برگزار گردید.
در این تور جناب آقای دکتر گرمه ای و جناب آقای دکتر لطفی توضیحاتی در رابطه با نحوه پرورش ایده و تبدیل آن به محصول نحوه استقرار شرکت های در پارک های علم و فناوری و اهداف پارک های علم و فناوری توضیحاتی ارائه دادند.
 


گالری تصاویر
 
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر