سومین جلسه شورای فناوری دانشگاه برگزار شد

46 ١٢:٠ ب.ظ

در سومین جلسه فناوری، اعضای محترم شورا ضمن بررسی درخواست استقرار شرکت ها و  تعیین مبلغ اجاره بهای اتاق های مرکز رشد فناوری سلامت، ۱۷ طرح فناوری که اکثرا در حوزه فناوری اطلاعات  بودند را مورد بحث و بررسی قرار دادند.


فاقد نظر