به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری ، بازدید از شرکت پخش فرآورده های نفتی در روز دوشنبه ۱۴۰۳/۰۳/۷ برگزار گردید.

در این بازدید  مهندس درمحمدی سرپرست دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه  و عضو هیات علمی دانشکده بهداشت  و جمعی از دانشجویان دانشکده بهداشت به منظور بهره وری بیشتر دانشگاه و دانشجویان در زمینه های اموزشی و اشنایی دانشجویان با مسائل ایمنی و بهداشت حرفه ای بازدید گروهی صورت گرفت


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر