به گزارش روابط عمومی معاونت تحقیقات و فناوری ، جلسه مشترکی در روز دوشنبه مورخ 7 خرداد 1403 بین دفتر ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی با شرکت پخش فراورده های نفتی تشکیل شد. در این جلسه موضوعات مختلفی را از قبیل توسعه همکاری بین دو دفتر ارتباط با صنعت، قراردادهای کاری مشترک، راهکارهای افزایش قراردادهای دفتر ارتباط با صنعت با صنایع و رفع موانع موجود در دفاتر ارتباط با صنعت را مطرح و هم اندیشی و تبادل تجربیات با مسئولین محترم دانشگاه انجام شد و نیاز سنجی درجهت توسعه همکاری های آموزشی و پژوهشی منجر به عقد قرارداد بین دو اداره انجام شد. در این جلسه مهندس درمحمدی؛سرپرست دفتر ارتباط با صنعت و دکتر فیضی دبیر دفتر ارتباط با صنعت و دکتر حکم آبادی عضو محترم هیات علمی از سوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی و نیز مهندس زهدی معاون منطقه شرکت پخش فراورده های نفتی و مهندس تیموری منش مدیر پژوهشی شرکت پخش فراورده های نفتی به همراه مدیر حراست و میر کنترل کیفیفیت و مدیر HSE و مدیر سامانه هوشمند از شرکت پخش فراورده های نفتی حضور داشتند گفتنی است؛ دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه، بنا دارد از ظرفیت های دانشگاه برای همکاری با ادارات و حل مشکلات مرتبط در استان استفاده کند.


فاقد نظر