سی و سومین جلسه شورای فناوری برگزار شد

95 ١٢:١٨ ب.ظ

سی و سومین جلسه شورای فناوری طبق برنامه گروه فناوری در روز یکشنبه ششم خرداد با حضور اکثریت اعضا در سالن جلسات معاونت تحقیقات و فناوری برگزار گردید. در این جلسه سه طرح فناورانه در حوزه نانوتکنولوژی و تجهیزات پزشکی مورد بررسی قرار گرفت که دو طرح موفق به اخذ تایید اعضا شد.  در این جلسه تعرفه های بهداشت حرفه ای که توسط دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت تدوین شده بود مورد بررسی و تایید قرارگرفت. همچنین درمورد فرایند ارزیابی اختراعات بحث و بررسی انجام گرفت و هزینه های داوری اختراعات تعیین شد. 5 هسته فناور با موافقت اعضا مجوز ورود به مرکز رشد فناوری سلامت را گرفتند و شرکت زیست تجهیز سازنده بوم کسب و کار طراحی شده را به حضور اعضا ارائه نمود


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر