شورای انتشارات دانشگاه

74

آیین نامه شورای انتشارات دانشگاه مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه در تاریخ 1399/10/23

برای دانلود فایل کلیک کنید.


 

                                     اعضای شورای انتشارات

 

 

دکتر امیر امانی (رئیس شورا)

 سید حمید نبوی (دبیر شورا)

دکتر امید توپچیان

محمد امین یونسی هروی

 دکتر جواد هاشمی

 سپیده غلامی

 دکتر یاسمن بزرگ نیا

 سید حمید حسینی

 دکتر مهران وطنچیان

 محسن بهزادنیا

 اسماعیل حاتمی
فاقد نظر