-

« به وب سایت معاونت تحقیقات و فناوری خوش آمدید »گزارش بازدید وب سایت :

کاربران آنلاین : ۱۰ نفر

تعداد بازدید های امروز : ۳۶۴ مورد

تعداد بازدید های دیروز : ۵۱۴ مورد

تعداد بازدید های هفته : ۴۵۷۸ مورد

تعداد بازدید های کل : ۶۷۹۷۳۷ مورد

شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجوییشوراي پژوهشي کمیته كه مرجع تصميم گيري علمي در مورد طرحهاي پژوهشي دانشجويي مي باشد متشكل از نه نفر است:

 ·       سرپرست کمیته
 ·       شش نفر از اعضاي هئيت علمي
 ·       مسئول واحد پژوهش کمیته
 ·       كارشناس پژوهشي کمیته

 

 وظايف شوراي پژوهشي کمیته تحقیقات دانشجویی شامل موارد زير است:

1. تدوين سياستهاي پژوهشي مركز با توجه به خط مشي پژوهشي و بر مبناي اولويت هاي پژوهشي دانشگاه

2. مطالعه و پيشنهاد راهكارهاي ايجاد انگيزه و علاقه در دانشجويان جهت فعال نمودن پژوهشي

3. شوراي پژوهش مركز موظف است طرحهاي تحقيقاتي پيشنهادي را حداكثر ظرف مدت يكماه مورد بررسي قرارداده و درباره آن اظهار نظر نمايد.

4. فراهم نمودن امكانات و تسهيلات لازم جهت مجريان طرحهاي تحقيقاتي در روند اجرايي طرح

5. تشويق مجريان طرح به ارائه نتايج پژوهشها پايان يافته به  موسسات ذيربط

6. ارزيابي طرحهاي پژوهشي پيشنهاد شده بوسيله اعضا از نظر علمي، تخصصي و تطابق آن با اولويتهاي تحقيقاتي و ارائه آن به رئيس مركز

7.  بررسي كارشناسي طرحهاي پژوهشي كه از سوي گروهها تحقيقاتي دانشكده ها جهت اظهار نظر به مركز ارجاع مي گردد.

8.  شوراي پژوهشي این کمیته طرحهاي تحقيقاتي پيشنهاد شده بوسيله گروههاي  تحقيقاتي دانشكده ها  بر اساس آئين نامه اجرايي طرحهاي تحقيقاتي کمیته را  به طور دقيق از جنبه هاي علمي و بر مبناي نظرات داوران مورد بررسي  قرار داده و اقدام به تأييد يا رد آن بر اساس دستورالعمل تعيين شده از سوي معاونت پژوهشي دانشگاه مي نمايد.

9. طرحهاي تحقيقاتي تصويب شده در شورای پژوهشی کمیته جهت تصويب نهايي به شوراي پژوهشي دانشگاه ارجاع داده مي شود.

10. در مورد طرحهاي پژوهشي كه بودجه كل آنها بيش از سقف تعيين شده براي تصميم گيري توسط شوراي پژوهشي کمیته مي باشد، شوراي پژوهشي دانشگاه بطور مستقيم مسئول بررسي و اظهار نظر در مورد طرح تحقيقاتي مرجع تصميم گيري مي باشد.

 جستجو
چاپ مقاله ISI و کتاب (۳۹۴۳ بازدید)
ارسال پایان نامه (۳۲۲۰ بازدید)

برای مشاهده اوقات شرعی کلیک نمایید ...